692 242 867 (Warszawa)

Lena Tall
tarocistka-intuicjonistka

Trochę o mnie

Odrobina numerologii ... , ale nie całkiem serio...
Może nie ma to wielkiego znaczenia, ale chciałabym nadmienić, że moi dziadkowie ze strony matki mieli numerologiczne wibracje mistrzowskie: dziadek i babcia byli "11", mama - "22", ojciec - "33", a ja jestem "11". Przypadek to zatem, że zajmuję się ezoteryką czy rodzinne inklinacje? Muszę jednak przyznać, że ja sama nie zajmuję się numerologią.

Intuicjonizm...
Psychizm to stosunkowo niedawno powstały termin, "określający wszelkiego rodzaju fenomeny typu mediumizmu, jasnowidzenia, telepatii, zdolności przeczuć, a także wszelkiego rodzaju wyższej wrażliwości w odczuwaniu niewidzialnego świata i jego wpływów" (za: "Vademecum wiedzy tajemnej"). Intuicjonizm - jest dziedziną psychizmu, najogólniej rzecz ujmując, polegającą na trafnej i precyzyjnej (a potwierdzanej w dalszym obcowaniu) ocenie człowieka w czasie pierwszego z nim kontaktu. Podobnie jest ze spojrzeniem w karty..., czyli z pierwszym wrażeniem, odczytem. Można by nieskromnie powiedzieć, że jakby wprowadziłam to słowo (kojarzone głównie, i słusznie zresztą, z doktryną epistemologiczną) na grunt ezoteryki w 2000 r., nazywając siebie intuicjonistką.

Więcej o mnie i mojej drodze zawodowej znajdziecie Państwo na stronie www.goldenline.pl