692 242 867 (Warszawa)

Lena Tall
tarocistka-intuicjonistka

Kontakt

poczta elektroniczna
ltall@tlen.pl

Zachęcam do kontaktu ze mną przez serwisy ezoteryczne:
www.wrozbyonline.pl
www.abrahadabra.pl